Juryrapport 2002

In totaal zijn voor 1e Jo Peter PoëziePrijs zevenendertig dichtbundels ingezonden van dichters die in 2000 of 2001 òf debuteerden òf een tweede bundel lieten verschijnen. Acht van die bundels zijn geschreven door een vrouw. Onder die zevenendertig bevinden zich overweldigende bundels, die bij herlezing leeg lopen. Net zo goed zijn er op het eerste gezicht onopvallende bundels bij, die bij elke lezing sterker worden.

Een vijftal bundels sprong er voor de jury duidelijk uit. Voor elk van die bundels heeft zij de argumenten verzameld die voor een bekroning spreken. Die argumenten zijn naast elkaar gelegd. Vervolgens zijn bij alle bundels de argumenten tegen bekroning gewogen. Met pijn in het hart en met grote complimenten aan de betreffende dichters heeft de jury vier namen doorgestreept. De naam van de ene die overbleef zal ik u zo noemen. Met zijn poëzie, ja het is een jongetje geworden, maakt de bekroonde dichter geheimen zichtbaar zonder ze aan te tasten. Van de gewone, dagelijkse wereld toont hij de verontrustende onbegrijpelijkheid. Hij registreert de ons bekende wereld als een vreemdeling die scherp waarneemt, maar die niet weet wat alle details die hij ziet betekenen; aan welke wetten zij gehoorzamen en in welke hiërarchische ordening ze hun plaats hebben. De gedichten krijgen daardoor een absurd karakter. Die absurditeit pakt ons des te meer omdat zij met eenvoudige middelen in de beelden van de dagelijkse wereld wordt bereikt. De filmische vertelwijze is quasi-nonchalant. De gedichten zijn kundig maar ongekunsteld uit de hand gefilmd. Bij de meestal volle beheersing van de taal door de dichter, wordt diezelfde taal voor de lezers onbetrouwbaar. Na lezing van deze bundel dienen zij zich opnieuw te oriënteren. De dingen zijn minder bereikbaar geworden, hebben soms een andere kleur gekregen of klinken anders. De jury is getroffen door prachtige eindzinnen van deze helder complexe poëzie. De jury verlangt nog meer van deze dichter te lezen. Daarom roemt en bekroont zij de bundel ‘Zijn opkomst in de voorstad’ van Alfred Schaffer.

Er waren geen genomineerden. Vanaf 2004 werden er bundels genomineerd.

De jury

  • Frans Budé
  • Hans Groenewegen
  • Joke van Leeuwen