Jo Peters PoëziePrijs

De Jo Peters PoëziePrijs, vernoemd naar de in 2001 overleden uitgever van de kleine maar gezaghebbende uitgeverij Herik, is een tweejaarlijkse prijs voor dichters die niet meer dan twee bundels hebben gepubliceerd. Voor de prijswinnaar is een bedrag van € 1.500,- beschikbaar dat wordt uitgekeerd in twee delen. Het eerste deel ter hoogte van € 750,- direct, Tijdens de ‘Dag van de Poëzie’ in Landgraaf. Daarbij wordt aan de winnende dichter tevens de opdracht verstrekt tot het schrijven van een nieuwe, door de Stichting Poëziefestival Landgraaf bibliofiel uit te geven bundel. Bij de uitreiking van het eerste exemplaar tijdens de “Avond van de Poëzie” een jaar na de prijsuitreiking zelf, ontvangt hij/zij het tweede deel van de prijs (€ 750,-).

Winnaars van de Jo Peters Poëzieprijs van de afgelopen jaren zijn

  • Kira Wuck voor Finse meisjes (2014)
  • Marjolijn van Heemstra voor Als Mozes had doorgevraagd (2012)
  • Ester Naomi Perquin voor Namens de Ander (2010)
  • Edwin Fagel voor Uw afwezigheid (2008)
  • Jan-Willem Anker voor Inzinkingen (2006)
  • Hagar Peeters voor Koffers zeelucht (2004)
  • Alfred Schaffer voor Zijn opkomst in voorstad (2002)

Uitreiking 2016

De uitreiking voor de Jo Peters PoëziePrijs vindt plaats op zondag 17 april 2016 tijdens de [12e ] Dag van de Poëzie in Landgraaf.

Meedoen

Uitgeverijen die dichtbundels publiceren van debuterende dichters kunnen 4 exemplaren opsturen naar de stg. Poëziefestival Landgraaf Postbus 32032, 6 370 JA Landgraaf. Een jury bestaande uit gerenommeerde dichters en letterkundigen beoordeelt de bundels en maakt de nominaties bekend.

Nieuwe bundels voor de Jo Peter Poëzieprijs van 2016 dienen vóór 31 december 2015 bij de stichting aangeleverd te worden.

Jury

De jury van de Jo Peters Poëzieprijs 2016 bestaat uit:

Lizet Duyvendak (universitair hoofddocent letterkunde/cultuurwetenschappen OU), Emma Crebolder (dichter) Barbara Beckers (literatuurwetenschapper en bibliothecaris) en Rouke van der Hoek (dichter)